EKONOMISK REDOVISNING 2022

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


21200:-

0:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


17310:-

9550:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


6040:-

0:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


20120:-

17250:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


5260:-

18630:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12730:-

24510:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


1330:-

3038:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


2900:-

0:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8510:-

8510:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12280:-

13100:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


4020:-

14080:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


19040:-

16230:-