EKONOMISK REDOVISNING 2020

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


10830:-

3810:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


9380:-

12330:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


1740:-

3320:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


6080:-

12370:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


34400:-

26220:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


7770:-

21260:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


2270:-

2620:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


7640:-

3000:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


15530:-

12060:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12280:-

13100:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


26500:-

28400:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


51220:-

12250:-