EKONOMISK REDOVISNING 2023

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


2800:-

13300:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


7020:-

1080:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


17050:-

24400:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


2100:-

6850:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


0:-

0:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


0:-

0:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


0:-

0:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


0:-

0:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


0:-

0:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


0:-

0:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


0:-

0:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


0:-

0:-