EKONOMISK REDOVISNING 2019

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8261:-

14200:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


17412:-

24618:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


2200:-

20315:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


6205:-

6030:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


33297:-

16800:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


2015:-

13930:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


16703:-

25630:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


20290:-

7450:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12574:-

20030:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12058:-

15520:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


46266:-

8000:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


17200:-

15060:-