EKONOMISK REDOVISNING 2018

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


17.065:-

9.539:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


4.495:-

7.741:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8.175:-

14.263:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


6.817:-

10.133:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


15.510:-

0:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


21.625:-

14.104:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


46.457:-

2.250:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


7.240:-

0:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


6.015:-

6.423:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


13.027:-

19.641:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


14750:-

23.622:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


14.363:-

9.240:-