EKONOMISK REDOVISNING 2017

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12.110:-

4.650:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


17.198:-

8.190:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


10.020:-

28.065:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


7.215:-

12.447:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


25.655:-

9.585:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


6.425:-

5.380:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


13.014:-

18.698:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


6.051:-

6.990:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


9.680:-

19.688:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8.865:-

2.000:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


10.107:-

12.127:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


0:-

0:-