EKONOMISK REDOVISNING 2015

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


17.538:-

20.067:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


35.950:-

16.098:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


14.142:-

30.785:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


10.134:-

14.773:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12.374:-

40.348:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12.975:-

22.287:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


16.379:-

3.690:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


11.834:-

1.500:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8.216:-

7.486:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


34.967:-

40.090:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


23.900:-

10.700:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


29552:-

21.357:-