EKONOMISK REDOVISNING 2014

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


22.678:-

13.640:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


14.880:-

12.454:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


31.330:-

29.094:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


7.940:-

19.273:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


7.357:-

17.339:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8.639:-

13.971:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


4.785:-

14.028:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


3.528:-

6.107:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8.134:-

5.271:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


42.365:-

11.317:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


10.767:-

23.100:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


13.681:-

20.301:-