EKONOMISK REDOVISNING 2013

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård

11.360:-

17.593:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


21679:-

15.491:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


17.414:-

14.810:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


9.201:-

8.189:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


21.192:-

20.334:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


11.070:-

17.150:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


7.916:-

10.739:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


5.351:-

8.000:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


13.452:-

16.284:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


9.348:-

21.402:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8.680:-

8.930:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


46.024:-

36.304:-