EKONOMISK REDOVISNING 2012

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


22.258:-

13.608:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


18.197:-

24.510:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


5.901:-

3.169:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


5.851:-

3.750:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


11.115:-

7.748:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


10.377:-

3.250:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


16.070:-

11.654:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


10.943:-

13.656:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8.576:-

4.616:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


14.099:-

7.600:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


21.864:-

18.447:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12714:-

12618:-