EKONOMISK REDOVISNING 2021

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


16460:-

7900:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


3140:-

10900:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


11530:-

15200:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


15300:-

4520:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


3700:-

11400:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


2740:-

8770:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


17730:-

2200:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


3340:-

0:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


2320:-

21000:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


9060:-

20900:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


4170:-

5400:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


16100:-

17900:-