GDPR - hos Bosses Hundhjälp

Ideella föreningen Bosses Hundhjälp är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på vår webbsida, i applikationer och i fondansökningsformuläret. Personuppgifter är ett samlingsbegrepp för all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet.


Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, postadress och e-postadress.
Vid fondansökan eller vid annan inlämning via vår webbsida eller annan applikation av efterfrågade personuppgifter, samtycker uppgiftslämnaren till att Ideella föreningen Bosses Hundhjälp, behandlar uppgiftslämnarens personuppgifter, inklusive personnummer.

Behandling av uppgiftslämnarens personuppgifter är enbart för internt bruk och administrativ hantering. Kontroll av de personuppgifter som uppgiftslämnaren har lämnat kan ske för att säkerställa identitet av uppgiftslämnaren. Eftersom Bosses Hundhjälp är en Ideell förening omfattas vi inte av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar, inklusive personuppgifter, som lämnas till oss inte når allmänheten. Bosses Hundhjälp lämnar inte ut personuppgifter till andra än uppgiftslämnaren utan uppgiftslämnarens godkännande. Har du frågor eller synpunkter kontakta oss gärna på vår mailadress.