ANSÖKAN VETERINÄRVÅRD

Om din hund behöver akut veterinärvård, och du som ägare själv saknar ekonomisk möjlighet att betala, kan du skicka in en ansökan om ett mindre bidrag hos oss. Inte dyra operationer. Större belopp kräver att du söker medel i flera fonder.


OBS!!! DETTA GER VI INTE BIDRAG TILL:

 1. Tandproblem – Det innefattar ALL tand- och munvård, förutom akutfrakturer efter traumatiska skador.
 2. Avel – Komplikationer som kan uppstå under dräktighet eller förlossning. Oavsett om den är planerad eller oplanerad (tjuvparning).
 3. Redan betald veterinärvård. faktura som behöver betalas.
 4. Ej akut veterinärvård.
 5. Kastrering eller sterilisering av hund.
 6. ID-märkning, hälsokontroll, vaccination, kloklippning, EU-pass eller transport.
 7. Försäkring.
 8. Medicin.
 9. Rasrelaterade sjukdomar. T ex ögonproblem, hudsjukdomar mm som är relaterade till vissa raser.
 10.  importerade hundar. Hunden ska ha bott i Sverige i minst ett år och varit frisk vid besiktningen och köpetillfället OBS ! DU MÅSTE  LÄST IGENOM OVANSTÅENDE NOGA  FÖR ATT UNDVIKA MISSFÖRSTÅND VID ANSÖKAN 

Bosses Hundhjälps villkor för bidragsansökan


DET HÄR KAN DU FÅ HJÄLP MED

 • Akut veterinärvård eller del av akut veterinärvård.

OBS! Vi är en ideell förening, beroende av sponsorer och givare, och kan endast hjälpa till med några tusenlappar. Vid högre belopp råder vi dig att även söka i andra fonder samtidigt som du ansöker hos oss. 


LÄS FÖRST NOGA IGENOM VILLKOREN HÄR NEDAN INNAN DU KLICKAR DIG VIDARE TILL NÄSTA STEG OCH SIDA!

VILLKOR SOM MÅSTE UPPFYLLAS FÖR BEHANDLING AV ANSÖKAN

 1. Du har ingen ekonomisk möjlighet att själv stå för vårdkostnaden. Kan du ta ett lån, antingen av en privatperson, kreditbolag eller ansöka om Agriakort, kan vi INTE hjälpa dig. Vi vänder oss till dem som inte har någon annan ekonomisk möjlighet att betala för hundens vård i den mån vi kan hjälpa till  , vid större belopp , mer än några tusenlappar behöver man ansöka hos flera fonder. Det behöver du isåfall göra samtidigt som du ansöker hos oss .

 2. Beloppet du ansöker om MÅSTE vara ifylld. Ungefärligt kostnadsförslag får ni när ni kontaktar behandlande veterinär – vilket ni måste göra innan ni sänder in formuläret. Vi hanterar inte en ansökan utan att kostnadsförslag från veterinären eller kollat upp självrisken med hundens försäkring, om sådan finns.
  Vi hjälper inte till med att bara minska summan. Vi vill se att HELA beloppet kan lösas, så hunden kan få den vård som den behöver. Större belopp kräver att du söker medel i flera fonder/organisationer. Genom samarbete med dem kan vi då hjälpa till med en del.

 3. Du måste fylla i hundens chipnummer samt stå som registrerad ägare på hunden hos Jordbruksverket eller SKK. (Om inte, registrera omgående hunden med dig som ägare hos Jordbruksverket.se.)
 4. Har hunden redan FÅTT vård och inte är kvar hos veterinären så kan vi INTE hjälpa till. 
  Vi prioriterar dom som inte får komma in till veterinären före betalningsfrågan är löst.
 5. Vi tar ALLTID en kreditupplysning på dig som sökande. Det är för att säkerställa att pengarna går till dem som bäst behöver det.

 6. Beviljat bidrag betalas INTE ut till privatperson utan behandlande veterinärklinik fakturerar Bosses Hundhjälp. Säkerställ att kliniken godkänner att fakturera oss istället. Vid höga summor behöver kliniken göra fler fakturor till olika fonder.
 7. Bosses Hundhjälp hjälper hundar i Sverige och du som söker bidrag skall vara privatperson bosatt i Sverige samt registrerad ägare till hunden. Hunden ska ha bott i Sverige i minst 1 år och vid export-/importtillfället varit en frisk hund, utan större anmärkningar i veterinärintyget samt vid första veterinärundersökningen i Sverige efter ankomst.
 8. Du måste ha en mejladress som vi kontaktar dig på. Vi har inte möjlighet ha kontakt via telefon, då vårt arbete är ideellt och vi gör detta i mån av tid (men vi är snabba att svara).

Bosses Hundhjälp förbehåller sig rätten efter prövning att avslå din ansökan om inte kriterierna uppfylls.


VIKTIGT du är införstådd med villkoren ovan innan du går vidare till nästa steg!


OBS! Läs om GDPR här >> innan du ansöker om bidrag för akut veterinärvård på Bosses Hundhjälp!
 • När du ansöker eller vill bli medlem hos oss så ger du automatiskt ditt samtycke till att vi samlar in och lagrar dina personuppgifter.
 • Du samtycker till att vi kontaktar aktuell veterinär, andra fonder som du eventuellt ansöker hos, genom att du läst i genom denna informationen och skickat in ansökan.
  Har du läst igenom  de 8 kriterierna ovan ?
 •