EKONOMISK REDOVISNING 2016

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp
<< tillbaka till redovisning

Januari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


10.995:-

6.877:-

Februari

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


21.386:-

17.676:-

Mars

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


28.690:-

57.752:-

April

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


11.750:-

20.580:-

Maj

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


8.541:-

14.435:-

Juni

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


4.460:-

17.087:-

Juli

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


7.760:-

3.500:-

Augusti

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


5.441:-

6.352:-

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12.705:-

17.767:-

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


13.510:-

5.269:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


23.342:-

8.546:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


19.705:-

10.545:-