EKONOMISK REDOVISNING 2011

Månadsredovisning, bidrag för veterinärvård & insättningar Bosses Hundhjälp

September

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


15.795:-

5.500:- 

Oktober

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


11.118 :-

3.782:-

November

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


11.475:-
11.591:-

December

Inkomster

Utbetalda bidrag vet. vård


12.019:-

13.640:-